Download PDF Robin Dubois – tome 18 - On se calme ! (French Edition)

Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Robin Dubois – tome 18 - On se calme ! (French Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Robin Dubois – tome 18 - On se calme ! (French Edition) book. Happy reading Robin Dubois – tome 18 - On se calme ! (French Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF Robin Dubois – tome 18 - On se calme ! (French Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Robin Dubois – tome 18 - On se calme ! (French Edition) Pocket Guide.

Between status and spiritual salvation. Hugo van der Goes and the procedures of art and salvation. London, Miller, , p. In: Chapuis Julien. De heernissen van de kerk van Mesen in Lampernisse en Oostkerke. Romaanse bouwkunst in het Land van Aalst. Geprofileerde bakstenen in de schuur van Ter Doest te Lissewege. In: Ibid. De baksteenformaten van Ten Duinen, een inventarisatie. De restauratie van het bakstenen metselwerk van de archeologische site van de Duinenabdij. Bouwen met baksteen in middeleeuws Ieper. Chateau et pouvoir. Beschouwingen bij symboolarchitectuur in de ontwikkeling van het middeleeuwse Gent.

Baksteengebruik in Vlaamse steden : Gent in de middeleeuwen. Vroeg baksteengebruik in Brugge. Bouwen met baksteen in het Kortrijkse en het Oudenaardse tijdens de middeleeuwen. Gebruik en productie van baksteen in de regio Veurne van circa tot circa Vlaamse verbanden in Holland. De sleutel. Ons Erfdeel, , 1, pp. Een Brugs psalterium Must melody follow the tale which language tells?

Certain linguistically determined melodic twists in the relationship between the Flemish and German polyphonic lied at the turn of the fifteenth century. Reconstruction and comparison of three interrelated Flemish and German songs. Hans , Omonsky Ute. Between Flanders and Normandy.

Collaboration among miniaturists or a case of influence? In: Lowden John , Bovey Alixe.

Huguenots in Britain and their French Background, 1550–1800

Under the influence : the concept of influence and the study of illuminated manuscripts. Turnhout, Brepols, Peersman Catharina. De opkomst van de volkstalen in de oorkonden van de abdij van Ninove. Casestudie van een bewogen eeuw A misunderstood town chronicle of Ypres from late medieval Flanders. In: Kooper E. The Medieval Chronicle 5. International conference on the Medieval chronicle. Reading Maddens Niklaas. De Annales Gandenses. Een eigentijdse kroniek van de Vlaamse vrijheidsstrijd, De Leiegouw Kortrijk , L, , 1a, pp. Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen.

Techniek, typologie, chronologie en evolutie van het gebruiksgoed in de regio Oudenaarde in de volle en late middeleeuwen 10dede eeuw. Brussel, Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, , 2 vol. In: Brosens K. European tapestries in the Art Institute of Chicago. Hainaut - Henegouwen. Grafelijke netwerken en oorkonden. Schriftelijke communicatie tussen vorst en onderdanen in Henegouwen, Van Driesten en ]. In: Pycke Jacques. Partis en Hainaut? In: Pycke J. Tournai, art et histoire. Instruments de travail 8. Autour de la table de Lobbes : les institutions, les hommes, les productions.

Bruxelles, FUSL, , p. Centre de recherches en histoire du droit et des institutions. Cahier In: Maillard-Luypaert M. Autour de la Bible de Lobbes : les institutions, les hommes, les productions. Produktive Klassikerrezeption bei Philipp von Harveng. Norbert and early norbertine spirituality. The classics of western spirituality. Herman of Tournai: miracles of St. Mary of Laon]. London, Paul Holberton Pub. In: Dubuisson M. Namur - Namen. In: Steuer Heiko , Bierbrauwer Volker. Berlin, de Gruyter. Studies in European Urban History , In: Klapste Jan , Sommer Petr.

Arts and crafts in medieval rural environment. Kolloquium: Szentendre -Dobogoko, Hungary, Ruralia 6. Luxembourg - Luxemburg. Balduin von Luxemburg um In: Felten Franz J. Stuttgart, , pp. In: Kasten Brigitte. Luxemburg, Stadtarchiv, , p. Schriftenreihe des Stadtarchivs Luxemburg 2. Eine Ausstellung der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs Trier.

Trier, Stadtbibliothek Trier, , 79 p. Ausstellungskataloge Trierer Bibliotheken Die Warte, LX, , 24, pp. Namur, , pp. In: Struve Tilman. Die Salier, das Reich und der Niederrhein. Papsturkundenforschung und Historie. Studien und Vorarbeiten zur Germania Pontificia 9. Unwetter und die Folgen. Lambertus, laatste bisschop von Maastricht, Hubertus, eerste bisschop von Luik : Hun eigentijdse levensbeschrijvingen. Het turbulente verleden van de Luikse prinsbischoppen door de ogen van een inwoner van het oude graafschap Loon: de Chronijk van Luyk, toegeschreven aan Petrus Treckpoel circa Treckpoel of een andere inwoner van Loon] Wilkin Alexis.

In: Van Bavel Bas. The development of leasehold in north-western Europe, c. Revue du Nord, XC, , , pp. Where is the eighth century in the towns of the Meuse valley? In: Henning Joachim. The Heirs of the Roman West. Berlin, Walter de Gruyter, , pp. Millennium-Studien zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Is graaf Gerard van Gelre een broer van graaf Arnold van Loon. Dames ende susters. In: Hartmann S. Monasterium Herkenrode. La maladie et la mort de Jean de Stavelot. Das Briefbuch Wibalds von Stablo. In: Panayotova Stella. London, Harvey Miller, , pp.

Medieval women. Texts and contexts In: Boulanger K. In: Tollet R. Le logis en Pan-de-Bois dans les villes du bassin de la Meuse Moyenne De complexe bouwgeschiedenis van de begijnhofkerk. Coomans Thomas. Het Sint-Agnesbegijnhof van Sint-Truiden. Namur, Presses Universitaires de Namur, , pp. XVIII, , , pp.

Discovering the archaeologists of Europe : the labour market for archaeologists in Belgium, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, , 58 p.

Table of contents

Het oudste opgravingsverslag betreffende een Belgische archeologische site. Vlaanderen: tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur, LVII, , , pp. The underground limestone quarries in the Low Countries and their place in European mining history. In: What lies beneath. Namur, Archaeologia Mediaevalis, , p. Archaeologia Mediaevalis Kroniek Fired stone: 15th-century brick making at Tienen-Grijpenveld. Geoarchaeological prospection of a Medieval manor in the Dutch polders using an electromagnetic induction sensor in combination with soil augerings.

Poken en stoken, brouwen en koken. Archeologie en geschiedenis van ambachtelijke ovens. Amsterdam, Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, , p. Archeologische Werkgemeenschap Nederland-Reeks 4. Vloeren vertellen verhalen. Vloeren in middeleeuwse gebouwen vanuit archeologisch perspectief. Vloer in de maak: de productie van plavuizen in de late middeleeuwen.

Robyn Dubois (raspland) on Pinterest

Vroege baksteen in Holland tot Archeologisch onderzoek in Gent. Gent, Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie 1. De bodem ontcijferd. Tentoonstelling : Turnhout, Stadhuis-Erfgoedhuis, 11 oktober tot 18 november Turnhout, Stadsbestuur, , 48 p. Zuid-Westvlaamse opgravingen : Kortrijk, , 48 p. Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, , p. Atlas van de archeologische ondergrond van het Gewest Brusse Brussel, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Directie Monumenten en Landschappen, , 94 p.

Atlas van de archeologische ondergrond van het Gewest Brussel Een eerste inventaris van Gentse walsites. Jahrhundert bis zu den systematischen Sondierungen im In: Melzer Walter. Soest, , pp. Le Grognon Namur. Het archeologisch materiaal afkomstig van het voorhof van de Karolingische vlaknederzetting te Werken. Spaenhiers Koekelare: jaarboek, XV, , pp. Archeologisch onderzoek van de Zandpoort te Herentals.

Herentalse geschiedkundige kring. Archeologisch onderzoek -Sint-Hubertuskapel -Offelken-Tongeren. Tongeren, , 31 p. Archeologisch tuinonderzoek in Museum Plantin-Moretus. Antwerpen, Stedelijk informatiecentrum archeologie en monumentenzorg, , 12 p. Rapporten 4. Gent, Gentse vereniging voor stadsarcheologie, , p. Les ducs de Bourgogne - De Bourgondische hertogen Bruxelles, Arlette De Marneffe, , p. Paris, Boccard, , 2 vol.

Recueil des historiens de la France. Documents financiers et administratifs Eine Hassliebe? Damals Stuttgart , XL, , 5, pp. Gendering the culture of honour at the fifteenth-century Burgundian court. In: Tarbin Stephanie. Women, identities and communities in early modern Europe. Paris, capitale des ducs de Bourgogne. Princely entries and gift exchange in the Burgundian Low Countries.

A crucial link in late medieval political culture. De Bourgondische vorsten : In: Fagel Raymond. Filips de Schone, een vergeten vorst. Filips de Schone. Een vergeten vorst Maastricht, Shaker Publishing, , p. The distorted messages of peace. Controlled and uncontrolled reactions to propaganda in the Burgundian Low Countries during the. In: te Brake Wayne. Power and the city in the Netherlandic world. Leiden; Boston, , pp. Tne Northern World Karel de Stoute Bern, Historisches Museum, 25 april augustus Brussel, Bruxelles, Mercatorfonds; fonds Mercator, , p.

The Burgundian Netherlands in the middle of the fifteenth century. In: Suntrup Rudolf. Konstruktion der Gegenwart und Zukunft. Frankfurt am Main, , pp. State power and personal enrichment. Paris, De Boccard, , 2 T. XXV p. Recueil des historiens de la France, Documents financiers. Crimes, complots et trahisons. Beeldvorming rond adel en ridderschap bij Froissart en de Bourgondische kroniekschrijver.

The purpose and meaning of tradition in fifteenth-century manuscript illumination : the cases of Flanders under Philip the Good and Paris under the English occupation.

In: Manuscript studies in the Low Countries. Beschrijvingen in verzen van blijde intredes en andere stedelijke feesten ter ere van de vorst. Spiegel der Letteren: Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap, XLI, , 2, pp. Brussel, Kon. Bibliotheek, ]. Beyond eating.

In: Tomasik Timothy J. At the table : Metaphorical and material cultures of food in medieval and early modern Europe. In: Oosterman Johan. Stad van koopmanschap en vrede. Literatuur in Brugge tussen Middeleeuwen en Rederijkerstijd. Antwerpse studies over Nederlandse literatuurgeschiedenis 12 Wijsman Hanno. In: Die Welt im Mandelbaum Verlag, , pp. Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd. Wommelgem, Van In, , p.

Lombardie et Paysbas autrichiens. Joseph II. II, Against the World, Carlos V en Yuste. Muerte y gloria eterna. Madrid, Patrimonio nacional, , p. In: Federinov Bertrand. Marie de Hongrie : politique et culture sous la Renaissance aux Pays-Bas. XVII, , pp. Berichtgeving in de Zuidelijke Nederlanden over de geboorte van keizer Karel.

Marie de Hongrie. Politique et culture sous la Renaissance aux Pays-Bas. In: Federinov B. Maria von Ungarn als Korrespondentin. In: Fuchs M. Maria von Ungarn In: Flock S. La cour de Marie de Hongrie Federinov B. Die Hofhaltung Marias von Ungarn. Maria van Hongarije en haar hof Tot plichtsbetrachting uitverkoren. Hilversum, Verloren, , pp.

Cambio de ceremoniales. Madrid, Mapfre, , pp. Madame, Margaretha van Parma. Revue du Nord Lille , XL, , , pp. Maria van Halewijn en haar entourage 15de en 16de eeuw. Mirwart : un pays et des hommes au temps des Arenberg. Saint-Hubert, Entre Ardenne et Meuse, , 8 tomes. Les papiers de Marie Gobaye. La transmission de la noblesse. Bulletin trimestrielle de la Noblesse du Royaume de Belgique, , , pp.

In: Martin Philippe. Metz, Serpenoise, , pp. Culinaire gastvrijheid bij de Brusselse aristocratie in de achttiende eeuw. La vie de Cour, la noblesse et la chasse. Bruxelles, VUBPress. Brussels University Press, , pp. Aristocratic gastronomy and conviviality. Brussel, VUBPress. Marie de Hongrie et la chasse.

Van schrikbeeld tot prototype: de mythogenese van graaf Lamoraal van Egmont Tijdschrift voor Geschiedenis, , , pp. De correspondentie van Karel van Arenberg en Anne van Croy. The limits of a composed monarchy. Pierre Roose, factotum of the count-duke of Olivares in the Spanish Netherlands. Lombardie et Pays-Bas autrichiens Achtzehnte Jahrhundert u. In: Antoine F. Staat en bestuur in de Nederlanden omstreeks In: Groenveld S. De Tachtigjarige Oorlog. De Tiende Penning van Alva, factor van goed bestuur en catalysator van verzet en opstand in de Nederlanden.

Mythen en waarheid rond Willem van Oldenbarnevelt na In: Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Antoine F e. De toestand van de kasselrij Kortrijk in De Habsburgse Nederlanden in de overgang van Spanje naar Oostenrijk In: Lachaert P. Oudenaarde Een stad Kort verslag van het beleg van Leuven in het jaar door de gezamenlijke Franse en Hollandse strijdkrachten.

Eurycius Puteanus [ inl. Laren, in eigen beheer, , 48 p. Namur, Les amis de la Citadelle de Namur, , p. Vlaamse en Zeeuwse kaapvaart in vergelijkend perspectief tijdens de Negenjarige Oorlog Archief Middelburg, , pp. Saint-Cyr-sur-Loire, A. Sutton, , p. Menen : de beroemde Vaubanvesting. Kortrijk, in eigen beheer, , 64 p. Kortrijk, in eigen beheer, , 48 p. Onbekend Frans-Vlaanderen 8 Despriet Philippe. Kortrijk en Vauban : het ontstaan en de topografie van een vesting, 4e tot 19e eeuw. Kortrijk, Archeologie Zuid-West-Vlaanderen, , p.

De Slag bij Oudenaarde en de Spaanse Sucessieoorlog. Lachaert P. Antecendentes, desarrollo y consecuencias. Politik; Oldenbourg, , pp. Geschichte des Aufstandes und der Kriege in den Niederlanden. Politik ; Oldenbourg, , p. Les cahiers lorrains, , , pp. Leven langs de Schelde. Een manuscript uit Eine over de Slag bij Oudenaarde en de krijgsverrichtingen in de Spaanse Successieoorlog Pour garantir toute la West Flandre contre De Brugse Leie en de verdediging van het Brugse Vrije tegen vrijbuiters Het Brugs Ommeland Brugge , , 1, pp.

The Battle of Oudenarde. Leigh-on-Sea, Essex, Partizan Press, , p. Maps of Battles, Battle of Maps. News Cartography of the Battle at Neerwinden, Flanders, Imago Mundi, LX, , 2, pp. Koninklijk wapen ter sauvegarde. Omstandigheden rond de Slag van Wijnendale Jaarboek Het Houtland Torhout , , pp. De slag bij Oudenaarde. Het verloop van de gevechten op 11 juli Boerenschansen : verscholen voor Staatsen en Spanjaarden. Belgisch en Nederlands Limburg] Cailliau Jef. Een onkostenstaat voor de legering van regimenten ruiters en voetvolk in Noord-en Zuidschote De Galicia a Flandes: reclutamiento y servicio de soldados Gallegos en el ejercito de Flandes, Brugges eerste garnizoen: de Grenadier Guards.

In: Brugge garnizoensstad. Trajectoires de quelques hauts fonctionnaires et auxiliaires du gouvernement. Licenciaatsscriptie Geschiedenis, Prinselijk bezoek te Geel in Militair en moordenaar. Nog over asielrecht en het gewijde. Staking van Brugse beul in Zijn prestaties en verloning. De schandpaal van Beveren. Roeselare, Stadsbestuur, , 31 p. Het verleiden van de dochter van de burgemeester van Kortrijk: een staatszaak Overspel te Poperinge in Aan de Schreve. Kring voor Heemkunde. De laatste maanden van Sir Cranstoun te Veurne in De rechtspraak in de baronie van Pamele en in de landen tussen Marke en Ronne.

Over Themis en Mercurius : Handelsgebruiken en -recht in Antwerpen vijftiende-zeventiende eeuw. Index op de aangiften van nalatenschappen behorende tot het archief van de schepenbank van Ename-Nederename Brussel, Algemeen Rijksarchief, , 19 p. Rijksarchief te Ronse. Inventarissen Passez par la case prison. Inventaris van de archieven van de schepenbanken van Wellen , van Abswellen en van Vrolingen , van de laathoven van Terbeek in Wellen en van Appeijen in Abswellen en van het leenhof van Abswellen Brussel, Algemeen Rijksarchief, , 45 p.

Rijksarchief te Hasselt. Inventaris van het archief van de Schepenbank van Vliermaal Efemeriden uit het Ieperse kasselrijarchief deel 4. Ambten en bestuursorganisatie in de vrijheid Hoogstraten en in het graafschap en het hertogdom op het einde van de 17de en in de 18de eeuw, vergeleken met de vrijheid Turnhout en het dorp Lille. Inventaires 4. Costumiere acculturatie. Inventaris van de archieven van de heer , het leenhof van Corbie , de schepenbank van Bertem en het laathof van de proostdij te Bertem Brussel, Algemeen Rijksarchief, , 56 p.

Rijksarchief te Leuven. Costuymen en servituijten van Aarschot. Een blik op de erfdienstbaarheid en het burenrecht in Aarschot tijdens de 17de en 18de eeuw. Wettelijke passeringen. I : Heerlijkheid Oostkamp. Oostkamp, Heemkundige Kring, , 2 vol. De Brabantse belastingen in de 17de en 18de eeuw. Jurisprudence du parlement de Flandre. Bruxelles, Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique, , XXI p. Inventaris van het archief van de Raad van Brabant processen van de steden behalve Brussel Rijksarchief te Anderlecht.

Le tribunal aulique Staten en hun evoluties. In: Vermeir R. Van In, pp. De bevolkingsevolutie. Een inleiding tot de geschiedenis van de vroegmoderne tijd. Het land van herkomst. Stadsgeschiedenis Hilversum , III, , 2, pp. Strangers to citizens. The Irish in Europe, Dublin, National Library of Ireland, , p.

Joshua DuBois — Obama's Faith-Based Office

Irish student communities abroad Leuven, Tournai, Antwerpen De inwoners van Ieper-Ambacht anno Herent, Arnold Preneel, , p. Huwelijksdispensaties voor parochianen van Aarschot Arbeidsmigratie vanuit westelijk Noord-Brabant naar Antwerpen in de zestiende eeuw. Huwelijken te Herdersem in de 17de — 18de eeuw. Bevolking en grondbezit te Grammene in de 16e eeuw. Outgaarden : de volkstelling van Lokeren, Kerkfabriek van Lokeren, , 5 p. Volkstellingen in het Hageland. Tienen, in eigen beheer, , 2 vol.

Ten Mandere. Heemkundige periodiek voor Izegem en omgeving, , , 1, pp. De inwoners van Ieper-Ambacht omstreeks Herelt, Arnold Preneel, , p. De volkstelling van Langemark anno Een haardtelling te Passendale anno De volkstelling van de stad Mesen. Herent, in eigen beheer, , p. Gezinsreconstructie : gemeente Pamel, Liedekerke, Heemkundig Genootschap, , p.

Leven en werken in de kasselrij Kortrijk : sociaal-economische en demografische studie van de 18de eeuw. Tielt, De Roede van Tielt, , 2 delen. The growth of civil society. The emergence of guilds of lawyers in the Low Countries in the sixteenth and seventeenth century. The reach of the republic of letters. Literary and learned societies in late medieval and early modern Europe. Leiden; Boston, Brill, , pp. Reisender, kommst du nach Luxemburg. De maatschappelijke verhoudingen in de Nederlanden omstreeks De drassige schaduw van de Gouden Eeuw.

Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden Utrecht , , , pp. Het economisch leven in de Nederlanden vanaf het midden der 16de eeuw. The individual merchant and the trading nation in sixteenthcentury Antwerp. In: Parker Charles H. Between the Middle Ages and modernity. Individual and community in the early modern world. Rennes, Presses universitaires de Rennes, , p.

Sekse als sleutel tot succes? Vrouwen en de verkoop van textiel in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden Westermann Angelika. Einblicke in die Geschichte des Handelshauses Welser. Katharinen, , pp. Neunhofer Dialog 1. Gescheiden door de wallen? Stadsgeschiedenis, III, , pp. De Bruggeling Roldan en de eerste wereldomzeiling van Magellaan. De Europese overzeese expansie. Het resultaat van een aanpassingsproces van de late middeleeuwen tot in het midden van de 19e eeuw. De vestiging van edelsmeden in het Land van Waas in de 18de eeuw.

De verdwenen vlasindustrie te Lede. De identificatie van Mechelse lakenloodjes. Het contract van 15 juni tussen de Mechelse stadsmagistraat en Jan Carpreau: een sleuteldocument. Rurale Nijverheid. Designing the limits of creditworthiness. Insolvency in Antwerp bankruptcy legislation and practise 16th th centuries. De geboorte van de moderne veiling. Specialisering en commercialisering van publieke verkopen in achttiende-eeuws Antwerpen.

Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis Amsterdam , V, , 4, pp. Aux sources de la Lesse. Libin, un terroir et des hommes, VIII, , pp. Autostrades in de lucht De Calcijdewegh van Wijnendale -Oostende Gestella krantje. Driemaandelijks tijdschrift Gistel , XXX, , 1, pp. Revue historique de Dunkerque et du littoral, , pp. Antoine F. Een maritiem-economische schets van de Deltahavens, In: De Scheldedelta als verbinding en scheiding tussen Noord en Zuid, The individual merchant and the trading nation in sixteenth-century Antwerp.

Aarschotse huisnamen tot aan het Franse tijdperk en de bewoners van de huizen. De identificatie van enkele verdwenen straten nabij de Potterierei in Brugge. Brussel: de Grote Markt. Het juk van de vreemde overheerser. In: Fock S. Oudenaarde van de vrede van Munster naar de vrede van Utrecht , met een schets van de Spaanse Successieoorlog na Chronologisch overzicht. De maquette van Oudenaarde.

Oudenaarde : : een stad, een koning, een veldheer. Leuven, Davidsfonds; Stadsarchief, , p. Bespreking van het land-en kaartboek van Ronse daterend uit Bossche bladen, X, , 3, pp. Welvaart en ongelijkheid in een achttiende-eeuwse kleine stad: casus Aalst. Het wegen van een gedrukte bron vervolg.

De gulden passer. Trading luxury glass, picturing collections and consuming objects of knowledge in early seventeenth-century Antwerp. Intellectual history review, XX, , 1, pp. The legal possibilities of Antwerp widows in the late sixteenth century. The history of the family, XII, , 4, pp. Een vermogend meester-timmerman Een pad vol hindernissen. Koksijde, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Afdeling Veurne-Westkust, , p. Van walsites en speelhoven. Het Vrije van Gent bij Jaques Horenbault Poorters van Ieper : 14 maart september Ieper, Stadsarchief Ieper, , p. Poorters en bevolking Poorters van Ieper : 13 januari december Buitenpoorters van Ieper in Vlamertinge : Ieper, Stadsarchief, , p.

Lijst der personen aenveerdt bij de poorterie van Ieper zij het dor coope of bewoonen. Pasen -November Ieper, Stadsarchief Ieper, Poorters van Ieper : 1 februari maart Poorters van Ieper : 1 september januari Poorters van Ieper : 24 september januari Poorters van Ieper : 3 december oktober Poorters van Ieper : 16 maart -7 maart Poorters van Ieper : 31 december december Poorters van Ieper : 6 november augustus Genegenheid tussen vier muren.

Informele contacten en sociale relaties van alleenstaande vrouwen in testamenten Lier, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, VII, , pp. Lier, Paul Behets, , p. Lier, Paul Behets, , XX p. Lier, Paul Behets, Genealogisch repertorium van het Mechelse district; Registers van den Amman. We still work with the old idea that we should check the messy parts of ourselves at the door of our professional lives. But Jerry ….

Men of all ages say Richard Rohr has given them a new way into spiritual depth and religious thought through his writing and retreats. This conversation with the Franciscan spiritual teacher delves into …. The poet Jericho Brown reminds us to bear witness to the complexity of the human experience, to interrogate the proximity of …. There are places in the human experience where ordinary language falls short but where poetry can find a way in.

Gregory Orr has used lyric poetry to wrest gentle, healing, life-giving words from one of …. Community organizers Rami Nashashibi and Lucas Johnson have much to teach us about using love — the most reliable muscle of human transformation — as a practical public good. Nashashibi is the founder …. A Jewish-Buddhist teacher and …. A Buddhist philosopher of ecology, Joanna Macy says we are at a pivotal moment in history with the possibility to unravel or create …. She was born …. He leads the Corrymeela community of ….

A prolific writer on sociology, history, economics, and politics, W. Du Bois was one of the most extraordinary minds of American …. Becoming Wise is this offering, designed to help you reset your day …. Rabbi Lawrence Kushner is a long-time student and articulator of the mysteries and messages of Kabbalah, the Jewish mystical …. When the wise and whimsical Sharon Olds started writing poetry over 40 years ago, she explored the subjects that interested her most …. A philosopher and Catholic social innovator, Jean Vanier is one of the great elders in our world today.

His work has illuminated the rich interplay between things we saw as separate not that long …. Mary Oliver was one of our greatest and most beloved poets. But she says all of us — and especially white people — need to find a way to talk …. To be in conversation with Maira Kalman is like wandering into one of her cartoons in The New Yorker. The poet-philosopher. To ask beautiful questions in unbeautiful moments. The great scholar and preacher. Complicated grief: parents, divorce, addiction, dementia, aging.

The feminist journalist and the psychotherapist. Absorption as a definition of happiness. His friend Leonard Cohen. The wise physician and lyrical author. How our losses actually help us to live.

Perfection as the booby prize in life. We Americans revere the creation of wealth. Anand Giridharadas wants us to examine this and how it shapes our life together. This is a challenging conversation but a generative one: about the implicit …. A brain surgeon.

The baggage of …. The U. Poet Laureate. Co-creator of the Center for Contemplative Mind in Society. A creator of the field of the sociology of emotion. Treating emotion seriously in our life together. What happens when you call your Internet trolls. The peril of forgetting our next door neighbors. I know I do. Listening is about bringing our lives into conversation. The Oglala Lakota poet. The difference between guilt, shame, and freedom from denial. From abortion activist to bridge person. Questions to break out of intractable polarization.

Wisdom beyond the news cycle. This year, we were thrilled to host our very first On Being Gathering — a four-day coming-together of the On Being …. We built this universe, this technology, these connections, this society, and all we can do with it is make …. This year, we were thrilled to host our very first On Being Gathering — a four-day coming-together of the On …. To make sense in times of senselessness. Prayer is words and shape and art around desperation and delight and disappointment and desire.

To bring them together at the On Being Gathering was a delight and a balm. Marilyn is a poet and professor and contemplative, an …. A beloved pastor and biblical interpreter. The poetry of the Bible as what keeps it alive to the world. The spirituality of loving …. An architect of the science of implicit bias. How our conscious minds are ahead of our less conscious minds. The science of implicit bias is one of the most promising fields for animating the human change that makes social change possible. How to get to the heart of the human experience without speaking?

This question drove Alan Rabinowitz, after a childhood with a …. How do we survive when the worst happens? The roots of …. An exuberant experience of conversation and singing. There are nearly 5, spirituals in existence. Their organizing concept is not the melody of Europe, but the rhythm of Africa. They were composed by …. The philosopher and creator of The School of Life. From merely tolerating each other to manifesting love. Krista reflects on the voice and agency of young people and the importance of fostering intergenerational relationships.

The second …. The renewal of the world for the privilege of breath. Mosses as a celebration of the power of smallness. The science of why …. Good conversation is an adventure. A few weeks ago, Krista asked on social media for the questions …. A border as liminal space, an imposed metaphor on the family, a place of crossing, a place of pressure. There is …. The great cellist shares his philosophy of living. Turning fear into joy. Performance as hospitality and communal witnessing.

Beauty as a transfer of life. Sound as visual. How music makes us better. The great cellist Yo-Yo Ma is a citizen artist and a forensic musicologist, decoding the work of musical creators across time and …. Nothing is helping us more right now, as we watch human tragedies unfold on the U. Nobel physicist Frank Wilczek sees beauty as a compass for truth, discovery, and meaning. A child of the Kennedy clan in the Camelot aura of the early s. Derek Black grew up the heir apparent of a prominent white nationalist family. David Duke was his godfather.

He is a refreshing, redemptive thinker who counsels all kinds of people and projects on the front lines of …. What does it mean to be human? How do we want to live? Who will we be to each other? These questions have been at the heart of On Being from the start — as it grew from a radio project into a thriving ….

We understand the world made by kisses, or things like kisses: happenings. Carlo Rovelli offers vast, complex ideas beyond most of our …. Anthropologist Helen Fisher explores the biological workings of our intimate passions, the brew of chemicals, hormones, and …. Flutist and vocalist Nathalie Joachim is a magnetic voice of one of the unexpected aspects of our globalized world — new generations reclaiming and falling in love anew with the places their parents …. For him, secularism opens ….

Oceanographer Sylvia Earle was the first person to walk solo on the bottom of the sea, under a quarter mile of water. She has …. Movies delight and inspire and repel. They change our lives and our life together. Get out the popcorn for this …. The tensions of our time are well-known.

But there are stories that are not being told, because they are not violent and not …. She is beloved for her …. The poet Christian Wiman is giving voice to the hunger and challenge of being religious now. He had a charismatic Texas Christian upbringing, and was later agnostic. He became actively religious again ….

We often find ourselves talking to poets and writers about the vivid connections between art and faith. This special hour came out …. Mysticism is the birthright of every human being, says Br. David Steindl-Rast. He speaks of the anatomy and practice of gratitude as ….

Log in to Wiley Online Library

And that purposefulness …. A singular writer and thinker, Rebecca Solnit celebrates the unpredictable and incalculable events that so often redeem our lives …. The wise and lyrical writer Adam Gopnik muses on the ironies of spiritual life in a secular age through the lens of his many …. No challenge before us is more important — and more potentially life-giving — than that we come to see and know our fellow citizens, our neighbors, who have become strangers.

Journalist Anand …. A Jesuit priest famous for his gang intervention programs in Los Angeles, Fr. Greg Boyle makes winsome connections between service and delight, and compassion and awe. He heads Homeboy Industries, which …. Ta-Nehisi Coates is a poetic journalist and a defining voice of our times. The new field of epigenetics sees that genes can be turned on and off and expressed differently through changes in environment and behavior.

Rachel Yehuda is a pioneer in understanding how the effects …. Her unconventional studies have long suggested what neuroscience is now revealing: Our experiences are formed by the words and ideas we attach to them. Naming something play rather than work — or …. Her unconventional studies have long suggested what neuroscience is now revealing: our experiences are formed by the words and ideas we attach to them.

But Roshi Joan Halifax says this is a form of …. But Roshi Joan Halifax say this is a form of …. I believe that with all my heart. This Irish poet, theologian, and philosopher insisted on beauty …. In the s, Nikki Giovanni was a revolutionary poet of the Black Arts Movement that nourished civil rights. She had a famous …. Life as an improvisational art, at every age. This idea animates the wise linguist and anthropologist Mary Catherine Bateson, whose …. Steeped in cutting edge research around the social lives of networked teens, danah boyd demystifies technology while being wise ….

But he …. Forms of religious devotion are shifting just like every institution right now. Rabbi …. We explore a topic our listeners have called out as a passionate force and a connector across all kinds of boundaries in American …. He has appeared in over films, including Apocalypse Now. But Martin Sheen, …. And …. A thrilling, mind-bending view of the cosmos and of the human adventure of modern science. In a conversation ranging from free will ….

Black Lives Matter co-founder and artist Patrisse Cullors presents a luminous vision of the spiritual core of Black Lives Matter and …. We need to be ready to let others surprise us, offer forgiveness, and ask hard questions of our own part in this moment. This …. The moral life, Marie Howe says, is lived out in what we say as much as what we do. But in this public conversation at the Citizen University annual …. But how is …. Human memory is a sensory experience, says psychiatrist Bessel van der Kolk. Through his longtime research and innovation in trauma ….

Marilyn Nelson has taught poetry and contemplative practice to college students and to West Point cadets. She gives winsome voice to …. A passionate translator of the beauty and relevance of scientific questions, Margaret Wertheim is also wise about the limits of …. White Evangelical Christians helped secure the election of President Trump. Many said that his views on abortion were decisive, overriding concerns they had on other matters. But to be Evangelical is …. This conversation about Christianity and politics with three generations of evangelical leaders — Shane Claiborne, Greg Boyd, and ….

We take in the extraordinary wisdom of Congressman John Lewis on what happened in Selma on Bloody Sunday and beyond — and how it might inform common life today. A rare look inside the civil rights …. The extraordinary wisdom of Congressman John Lewis. A wildly popular blogger, tech entrepreneur, and Silicon Valley influencer, Anil Dash has been an early activist for moral ….

Silence is an endangered species, says Gordon Hempton. He defines real quiet as presence — not an absence of sound, but an absence …. This interview is edited and produced with music and other features in the On Being …. Two legendary Buddhist teachers shine a light on the lofty ideal of loving your enemies and bring it down to Earth.

How can that be realistic, and what do we have to do inside ourselves to make it more …. Singing is able to touch and join human beings in ways few other arts can. Alice Parker is a wise and joyful thinker and writer on …. Ignatius of …. James Martin is a Jesuit priest and editor at large of America magazine.

In an unsettled political moment, at the end of a divisive campaign, the late, great civil rights elder Vincent Harding is a voice …. This political season has surfaced our need to reimagine and re-weave the very meaning of common life and common good. We take a …. Natasha Trethewey was the 19th U. This is a strange, tumultuous political moment. With columnists David Brooks and E. Dionne, we step back from the immediate …. Dionne …. He says that the most boring question you can ask of any religion is whether it is true.

But how to live, how …. Alain de Botton is the founder and chairman of The School of Life. The history of rebellion is rife with excess and burnout. But new generations have a distinctive commitment to be reflective and activist at once, to be in service as much as in charge, and to learn …. Jimmy Wales is the co-founder and promoter of Wikipedia and chair emeritus of the Wikimedia Foundation. Movies, for some of us, are a form of modern church. The Argentinian composer and musician Gustavo Santaolalla creates cinematic ….

A devout Catholic and …. He founded La Maison Thomas Philippe that provides retreats …. Thich Nhat Hanh is a Vietnamese Zen monk, poet, and peacemaker. Cheri Maples served in the criminal justice system for 25 years, including as an Assistant Attorney General in the Wisconsin …. He also owned a …. Cherished by fans and …. Joe Henry is a Grammy Award-winning producer and singer-songwriter. Through vivid memories and …. His books …. Kevin Kling is part funny guy, part poet and playwright, part wise man. A treasured figure on the national storytelling circuit, his voice inhabits an unusual space — where a homegrown Minnesota wit ….

Kevin Kling is a performer and an advisory council member of Interact. He sees the StoryCorps booth — a setting where …. This interview is edited and …. Krista Tippett is a journalist and host of On Being. She calls the punitive …. She has directed and co-written 28 films, some with accompanying books, …. Nathan Schneider has been able ….

Nathan Schneider is a scholar-in-residence of media studies at the University of Colorado Boulder. Jean Berko Gleason is a living legend in the field of psycholinguistics — how language emerges, and what it tells us about how we …. This interview was edited and produced with music and …. Something of a celebrity in Quaker circles, Carrie Newcomer is best known for her story-songs that get at the raw and redemptive edges of human reality.

This week, a musical conversation with the …. Carrie Newcomer is a singer-songwriter. This interview is …. Paul Muldoon holds the Howard G. Clark chair in the Humanities at Princeton University. He has served as the poetry editor at the …. Jennifer Michael Hecht is a poet, philosopher, and historian. A transformation of medicine is underway, a transition from a science of treating disease to a science of health. Mark Hyman is a family physician and a pioneer in the new discipline of functional ….